Преглед на файлове

Fix entity id type

master
Kirill Nikolaev преди 4 месеца
родител
ревизия
d0392ee860
Подписан от: sokket <sokket@oceancraft.ru> GPG ключ ID: 082FDA12D688C5C1
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      src/main/java/com/example/demo/Person.java

+ 1
- 1
src/main/java/com/example/demo/Person.java Целия файл

@@ -15,7 +15,7 @@ public class Person {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
private int id;
private Long id;
private String name;
private String surname;Зареждане…
Отказ
Запис